Jezdecký klub Agira

 
 
 

                            JÍZDY NA KONI   OBJEDNÁVANÍ   NAŠE KONĚ   JEŽDĚNÍ ZA VÝPOMOC   USTÁJENÍ   KROUŽEK   PRAXE   HIPOREHABILITACE  NÁŠ TÝM

Hiporehabilitace

Rodinné prostředí jezdeckého klubu umožňuje znevýhodněným skupinám ve společnosti (mezi které patří i děti a senioři) nenáročné aktivní zapojení do chodu statku. Pobyt na statku nabízí řadu pozitivních impulsů, rozvoj komunikace a sociálních dovedností v rámci AVK (aktivity s využitím koní). 

Dále nabízíme paradrezurní výcvik pod dohledem cvičitele. Do výcviku může být jezdec zařazen po doporučení lékaře. Cenové podmínky budou domluveny individuálně.

Skupinové AVK probíhají v rámci JK Agira, z.s. Pro účastníky je připravený 2 hodinový program. V první části se jedná o práci ve stáji, zejména čištění koně, občas i ukázky práce s koněm ze země i ze sedla, lonžování, péče o výstroj apod. účastníci mají možnost nahlédnout do stájí, podívat se, co koníci umí a jak je o ně postaráno, jak se cvičí; event. si sami mohou vyzkoušet, jak o koně pečovat. Koně jsou zvyklí na práci s dětmi, takže je možné "aktivity ve stáji" přizpůsobit i pro menší děti. Poté následuje malá pauze na svačinu. Po svačině následuje samotné ježdění. Jezdíme na hodných koních v sedlech či na dečce s madly. Ježdění vychází cca na hodinu, během které se účastníci vystřídají. Maximální počet účastníků najednou je 10.  Cenové podmínky budou domluveny individuálně.   Objednávání na telefonu  nebo přes email info@jkagira.cz