Jezdecký klub Agira

 
 

JK Agira, z.s.

 

Výroční zprávy:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

2013

2012

2011

2010

Charakteristika a cíle naší organizace

Hlavním posláním JK Agira, z. s. a jejím cílem je organizování a provozování jezdeckého sportu ve všech disciplínách, a to na profesionální i amatérské úrovni, realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže, výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené. Stáj dále provozuje výukovou a vzdělávací činnost, vzděláváme mládež, připravujeme je ke zkouškám základního výcviku a k soutěžím. 

Mezi vedlejší činnosti patří shromažďovat finančních prostředků, provozování agroturistiky (dle ceníku stanoveným prezidiem), vlastní činnost související s výcvikem jezdců.

Příjemné prostředí stáje, kterou užívá pro své aktivity a projekty naše občanské sdružení, umožňuje znevýhodněným skupinám ve společnosti, mezi které patří rodiny s dětmi, osoby zdravotně postižené a senioři. Je zde možné provozovat nenáročné, přesto aktivní zapojení do chodu statku formou, která se dá nazvat sociální turistikou. Samotný pobyt na statku nabízí řadu pozitivních impulsů pro rozvoj komunikace a sociální aktivizace, která je nezbytná pro jmenované cílové skupiny, jež jsou vážně ohroženy izolací především z důvodu nedostatečných příjmů. Naše projekty jsou koncipovány tak, aby podporovaly sociální dovednosti a především aktivity s využitím koní.

Pro seniory a osoby zdravotně postižené je určena především paradrezura - paradrezurní výcvik pod dohledem cvičitele. Jedná se o metodu – techniku, která umožňuje zapojení do aktivit také osobám se zdravotníkem postižením a seniorům. Tento způsob turistiky (také rekreační sport) realizuje jen několik stájí v celé ČR. Většina se spíše zaměřuje hipoterapii, což je léčebná metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů vznikajících při koňské chůzi. Paradrezura je jezdecký sport pro tělesně, duševně a pohybově hendikepované, tedy je vhodná i pro seniory. Do výcviku může být jezdec zařazen jen po doporučení lékaře.

Pro rodiny s dětmi stáj také nabízí jezdecký výcvik pro začátečníky, přípravu pokročilejších jezdců na ZZVJ a závody.

 


 

 

Potřebnost

Jezdecká stáj provozována občanským sdružením může být považována za turistické centrum vstřícné všem - cíleně směřující k potřebám prorodinných aktivit, k potřebám osob se zdravotním postižením, stejně jako k seniorům. Obecně není vynakládáno dostatečné množství sil a prostředků na tyto aktivity a projekty jen zřídka bývají citlivě zasazeny do krajiny tak, aby trávení společného času rodiny přinášelo i další výhody, kterými je například pobyt ve volné krajině (přírodě), což náš projekt plně respektuje.

Sídlo:

Radčina 14

16100 Praha 6

 

Statutární orgán:

Ing. Veronika Froňková

 

Spolek