Rules & Regulations JK Agira, z. s.

Translation in progress,  Thank You for your patience


1. BASIC RULES

 • Entry to the Jezdecký klub (JK) (Equestrian Club) (- EC) is allowed only to members of the equestrian club, participants in equestrian training, or participants in recreational riding with prior arrangement with an authorized person. Other individuals may enter only with the consent of the operator or instructor.
 • Při příchodu do JK je povinností každé osoby ohlásit se u cvičitele či provozovatele, nebo osoby jím pověřené a respektovat jejich pokyny.
 • Je zakázáno vstupovat mimo povolené prostory.
 • Se psy je dovoleno vstupovat pouze na vodítku.
 • Je zakázáno krmit, hladit a plašit zvířata.
 • V celém JK platí zákaz kouření a manipulace s ohněm.

2. PÉČE O KONĚ

 • Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti cvičitele či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny je bez těchto osob či jejich pověření zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!
 • V prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.
 • Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.
 • Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost - buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí provozovatele, osoby jím pověřené nebo cvičitele je přístup ke koním zakázán.
 • Při manipulaci s koňmi (čištění, sedlání) budou všichni koně uvázáni na ohlávce na určeném stanovišti,
  nikdy ne za uzdečku.
 • Jednoho koně vede vždy jeden člověk.

3. JEZDECKÝ VÝCVIK, VYBAVENÍ, JÍZDA NA KONÍCH, RIZIKA ÚRAZU

 • Chod výcviku řídí cvičitel, trenér nebo osoba jím pověřená (dále jen trenér).
 • Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
 • Jezdecký výcvik probíhá za každého počasí na venkovní jízdárně. 
 • Účastníci jízdy na koních musí být vhodně (dle počasí) oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní přilbu s tříbodovým úchytem. Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty nebo svetr s dlouhým rukávem, tenké rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit takové náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně. V sandálech, botách na podpatku, nebo se zipem na vnitřní straně obuvi nebude jízda umožněna.
 • Váhový limit účastníka jízdy je 80 kg.
 • Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, ostatním jezdcům, kolemjdoucím a okolní přírodě. 
 • Je vhodné, aby účastníci jezdeckého výcviku, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé, majitelé a další osoby podílející se na provozu JK byli očkováni proti tetanu a měli uzavřené úrazové pojištění.
 • Je zakázáno rušit či komunikovat s jezdcem, který se účastní výcviku.
 • Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, by měli objektivně informovat trenéra
  o svých schopnostech.
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků.
  Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v prostoru JK.
  Účastník jízdy není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví a majetku.
 • Jezdecký výcvik a jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit, fotit a telefonovat.

4. OBJEDNÁVKA, ÚHRADA, ZRUŠENÍ LEKCÍ, REZERVAČNÍ POPLATKY

 • Každý návštěvník je povinen si před návštěvou JK objednat příslušný termín.
 • Objednání termínu probíhá telefonicky, e-mailem, nebo přes webový formulář provozovatele.
  Objednávky vyřizujeme v PO-ÚT (8:00-20:00).
 • Úhrada objednávky (či rezervačního poplatku) je možná pouze v hotovosti na místě, nebo po předchozí domluvě několik dní předem na účet.
 • Pro zrušení lekce platí následující podmínky:
  Zrušit lekci lze bezplatně více než 48 hodin předem.
  Při zrušení lekce méně než 48 hodin předem účtujeme rezervační poplatek 150 Kč.
  Při zrušení lekce méně než 24 hodin předem účtujeme rezervační poplatek 300 Kč.
  Při neomluvené neúčasti účtujeme celou cenu lekce.
 • Zrušení lekce z důvodu deště/sněžení (předpovědi deště/sněžení v Roztokách):
  Dopolední lekce: Zrušení do 21:00 hod. předcházejícího dne = bez rezervačního poplatku.
  Odpolední lekce: Zrušení 4 hodiny předem = bez rezervačního poplatku.
 • Lekci lze omluvit pouze telefonicky či SMS. Lekce zrušená e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem se považuje za neomluvenou. (Často k nám nedorazí informace včas).

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Každý návštěvník JK je povinen v případě zjištěných závad nebo vědomí možného poškození majetku, okamžitě tuto skutečnost nahlásit odpovědné osobě.
 • Zapůjčené věci prosíme vracet v původním stavu na původní místo. 
 • V případě zničení nebo poškození majetku JK je viník povinen škodu uhradit. 
 • Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody, které návštěvníkovi vzniknou v důsledku porušení tohoto provozního řádu.
 • Provozovatel nebo jím určená osoba jsou oprávněni vykázat z prostoru JK návštěvníka, který nedodržuje tento provozní řád, v takovém případě nemá vykázaný návštěvník právo na vrácení uhrazeného poplatku.
 • Provozovatel je oprávněn tento provozní řád kdykoliv změnit.
 • Případné osobní údaje návštěvníka sdělené provozovateli při registraci termínu uchovává provozovatel v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a tzv. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje návštěvníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje provozovatel nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace. Návštěvník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti návštěvníka doručené prodávajícímu odstranit z databáze.


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

▪ Linka tísňového volání 112
▪ Hasiči 150
▪ Záchranná služba 155
▪ Městská policie Roztoky 602 666 458
▪ Policie ČR 158


Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se Vám u nás bude líbit!